Lizing vozil

LIZING OSEBNIH VOZIL

Življenja brez osebnega avtomobila si verjetno ne znate več predstavljati. Potrebujete nov avto, pa je za njegov nakup treba seči globoko v žep? Lizing je prava rešitev za vas! Je hiter in preprost način, da z ugodnimi pogoji financiranja pridete do katere koli znamke ali modela avtomobila po vaši izbiri.

Lizing je prilagojen vam

Glede na vrsto vozila, ročnost odplačevanja in višino pologa, bomo skupaj določili obrok, ki bo prilagojen vašim željam in finančnim potrebam ter zmožnostim.

LIZING TOVORNIH IN KOMERCIALNIH VOZIL

Za mnoge podjetnike je nakup komercialnih vozil osnova za opravljanje poslovne dejavnosti. Brez tovornih vozil in prikolic, avtobusov in drugih komercialnih vozil preprosto ne gre. Preverite ugodne pogoje financiranja za nova ali rabljena komercialna vozila!

Fleksibilna oblika financiranja

To je ena najbolj fleksibilnih oblik financiranja, ki upošteva vaše poslovne želje, potrebe in finančne zmožnosti. Postopek sklenitve je pregleden, hiter in preprost.

AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prihranite čas, denar in pot.

Izkoristite prednosti avtomobilskih zavarovanj prek SKB Leasinga. Zakonsko je predpisano samo obvezno zavarovanje (AO). Smiselno pa je biti pripravljen na vse – od škode, ki se lahko zgodi na parkirišču, do najrazličnejših posledic prometnih nezgod in kraje.

Izbirate lahko med celo vrsto zavarovanj avtomobilskega kaska in drugih vrst avtomobilskih zavarovanj:

 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) je osnovno zavarovanje, ki ga po Zakonu o obveznih zavarovanjih mora imeti vsako vozilo, ki se vključuje v promet.
 • Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO+) krije pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb pretrpite kot voznik, če nesrečo povzročite sami. 
 • Zavarovanje avtomobilskega kaska krije večino škode, do katere neodvisno od voznikove volje na vozilu pride med vožnjo ali v mirovanju. 
 • Poleg polnega zavarovanja avtomobilskega kaska vam ponujamo tudi možnost delnega avtomobilskega kaska – zavarovanja proti določenim tveganjem, ki jim je vaše vozilo bolj izpostavljeno.

Odločite se še za:

 • Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov;
 • zavarovanje avtomobilske asistence; 
 • zavarovanje pravne zaščite; 
 • odkup prve škode.

Zahtevana dokumentacija

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo predmeta financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji);
 • izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja;
 • kopija rednega izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca;
 • bilanca stanja in izkaz uspeha podjetja za zadnji dve leti poslovanja;
 • kopija potrdila o davčni registraciji;
 • kopija osebnega dokumenta direktorja oz. pooblaščene osebe za podpis pogodbe o financiranju.

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo predmeta financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji);
 • izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja;
 • kopija priglasitvenega lista;
 • bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnji dve leti poslovanja;
 • bančni izpis o prometu na TRR za obdobje enega leta;
 • kopija potrdila o davčni registraciji (nezavezanci priložijo kopijo davčne številke);
 • kopija osebnega dokumenta.

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo predmeta financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji);
 • izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja;
 • kopija osebnega dokumenta;
 • davčna številka;
 • številka osebnega računa;
 • izjava o drugih mesečnih obveznostih iz naslova kredita oz. lizinga;
 • kopija plačilnih list za zadnje tri mesece ali bančni izpis o prometu na osebnem računu za zadnje tri mesece.

 • Bančni izpis o prometu na osebnem računu za obdobje enega leta;
 • kopija obvestila o višini katastrskega dohodka;
 • kopija potrdil o prihodkih od prodaje kmetijskih proizvodov;
 • podatki o premoženju se predložijo pozneje.