Lizing opreme in strojev

Bodite konkurenčni in poslovno uspešni z dobro in sodobno opremo

Ni več razloga, da bi zaradi tega, ker sredstva potrebujete za druge namene, v vašem podjetju uporabljali zastarele stroje in opremo ali celo opravljali delo brez strojne mehanizacije.

Preverite našo ponudbo financiranja opreme, ki jo lahko prilagodite vašemu načinu poslovanja. Tak nakup opreme vam tudi omogoča, da si kot podjetje davek na dodano vrednost obračunate kot odbitno davčno postavko.

Vrste opreme in strojev, ki jih financiramo:

 • gradbeno mehanizacijo in opremo;
 • kovinsko- in lesnoobdelovalne stroje in opremo;
 • opremo za obdelavo plastike in gume;
 • tiskarske stroje in opremo;
 • kmetijsko mehanizacijo in opremo;
 • medicinsko in računalniško opremo;
 • biro opremo – tiskalnike, kopirne stroje, multifunkcijsko opremo;
 • drugo proizvodno opremo.

Zavarovanje opreme v zakupu

Kadar zavarujete opremo v zakupu (lizingu) za izbrano napravo, stroj, gradbeno in drugo mehanizacijo, računalnik, medicinsko opremo, proizvodno linijo ipd., lahko sklenete tako imenovano »all risk polico«, ki vsebuje požarno zavarovanje, vključno z izlivom vode in poplavo, vlomsko in strojelomno zavarovanje. Z doplačilom lahko dokupite tudi franšizo in amortizacijo za delne škode.

Možnost obročnega plačila zavarovanja do 12 obrokov brez obresti.

Zahtevana dokumentacija

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo predmeta financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji);
 • izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja;
 • kopija rednega izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca;
 • bilanca stanja in izkaz uspeha podjetja za zadnji dve leti poslovanja;
 • kopija potrdila o davčni registraciji;
 • kopija osebnega dokumenta direktorja oz. pooblaščene osebe za podpis pogodbe o financiranju.

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo predmeta financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji);
 • izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja;
 • kopija priglasitvenega lista;
 • bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnji dve leti poslovanja;
 • bančni izpis o prometu na TRR za obdobje enega leta;
 • kopija potrdila o davčni registraciji (nezavezanci priložijo kopijo davčne številke);
 • kopija osebnega dokumenta.

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo predmeta financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji);
 • izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja;
 • kopija osebnega dokumenta;
 • davčna številka;
 • številka osebnega računa;
 • izjava o drugih mesečnih obveznostih iz naslova kredita oz. lizinga;
 • kopija plačilnih list za zadnje tri mesece ali bančni izpis o prometu na osebnem računu za zadnje tri mesece.

 • Bančni izpis o prometu na osebnem računu za obdobje enega leta;
 • kopija obvestila o višini katastrskega dohodka;
 • kopija potrdil o prihodkih od prodaje kmetijskih proizvodov;
 • podatki o premoženju se predložijo pozneje.