Kredit takoj

Za hitre nakupe manjših vrednosti na prodajnem mestu trgovca

Kredit takoj vam hitro in z minimalno dokumentacije odobrimo kar na prodajnem mestu trgovca:

  • Pogoji za pridobitev financiranja so bolj preprosti in manj zahtevni.
  • Kredit je odobren na prodajnem mestu trgovca, kjer se podpiše tudi pogodbena dokumentacija.
  • Poenostavljen je postopek odobritve pri izbranih poslovnih partnerjih, s predložitvijo minimalne potrebne dokumentacije.

Kredit je namenjen nakupu novih ali rabljenih vozil, motornih koles in koles, servisnih storitev in pnevmatik, dodatne opreme za vozila, orodja in manjših strojev,…

Ugodni pogoji financiranja

  • Znesek od 300 EUR do 10.000 EUR, razen pri tujcih (davčnih rezidentih) do 5.000 EUR
  • Sklenete lahko več kreditov do skupne višine 8.000 EUR
  • Minimalni mesečni obrok je 25 EUR
  • Doba trajanja od 3 do 84 mesecev
  • Plačilo obroka prek direktne bremenitve.

Kredit takoj je namenjen fizičnim osebam, starejšim od 18 let.

Katero dokumentacijo potrebujete za pridobitev Kredita takoj?

  Zaposleni
(državljani RS)
Upokojenci Kreditojemalci na
starševskem dopustu
Zaposleni, ki niso
državljani RS (imajo slovensko davčno rezidentstvo) 
Zaposleni
v tujini
Prejemniki
rente ali pokojnine iz tujine
Kopija osebnega dokumenta X X X X X X
Davčna številka X X X X X X
Bančni izpis o prometu
na TRR za pretekli mesec*
X X

X

* obvestilo CSD o višini
starševskega nadomestila,
če na bančnem izpisku
ni naveden namen starševsko nadomestilo

X

TRR odprt v Sloveniji

X X
Plačilna lista za
pretekli mesec**
X
**Če na bančnem izpisku
ni izpisan namen plača,
osebni dohodek, redno delo, neto izplačilo ali sala
    X X  
Obvestilo ZPIZ***  

X
***Če iz bančnega izpiska ni
razvidno, da so bili prilivi nakazani s strani ZPIZ

       
Potrdilo delodajalca o zaposlitvi, najmanj za čas kreditiranja     X X    
Potrdilo o stalnem prebivališču       X    
Odločba, iz katere sta razvidna višina in datum izteka prejemanja rente / tuje pokojnine           X