O SKB Leasingu

SKB LEASING d.o.o.
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 300 5000
Faks: +386 1 433 6181
info@skb-leasing.si
www.skb-leasing.si

Poiščite nas na zemljevidu

Leto ustanovitve: 1993
Št. reg. vložka: 1/24760/00
Znesek osnovnega kapitala: 16.809.031,00 EUR

Sodišče pri katerem je družba vpisana: Okrožno sodišče v Ljubljani

Matična številka: 5808596
Davčna številka: 31037038
Transakcijski račun: 03100-1012002555, pri SKB Banki d.d.

Lastniška struktura: SKB d.d. Ljubljana, Slovenija (100% delež)

Vodstvo: Don Schöffmann, direktor