Splošno o lizingu

Lizing je ena najbolj fleksibilnih oblik financiranja, pri kateri lizingodajalec kupi predmet lizinga po izbiri lizingojemalca in mu ga da v uporabo za poslovne in/ali zasebne namene. Lizingodajalec ostaja lastnik predmeta lizinga ves čas trajanja pogodbene obveznosti, ali  tudi dlje, če je tak pogodben dogovor. 

Prednosti lizinga

  • primeren je za pravne in fizične osebe;
  • je po vsem svetu uveljavljena in preizkušena oblika financiranja;
  • postopek sklenitve je pregleden, hiter in preprost;
  • upošteva vaše želje, potrebe in finančne zmožnosti;
  • večinoma tudi ne potrebujete dodatnih zavarovanj kot pri klasičnih kreditih;
  • lizinški obroki so v obdobju financiranja praviloma predvidljivi.

Preverite katera oblika lizinga vam najbolj ustreza: