Prodaj in vzemi v najem (Sale & lease back)

Kot lastnik predmeta lizinga prodate osnovno sredstvo lizingodajalcu za dogovorjeno kupnino, ta pa ga vam, kot pravni osebi, ponovno odda nazaj v najem oziroma v ekonomsko lastništvo po načelu finančnega ali operativnega lizinga.

Na ta način kot podjetje dobite dodatna sredstva za:

  • obratna sredstva, potrebna za povečanje vašega obsega poslovanja;
  • nove investicije;
  • refinanciranje drugih virov financiranja z neugodno ceno ali ročnostjo.