Ponudba financiranja Evropske investicijske banke (EIB) za podjetja

Ponudba dolgoročnega financiranja je namenjena različnim podjetjem za financiranje opredmetenih osnovnih sredstev (razen zemljišč) z ugodno obrestno mero.

Podjetjem, ki izpolnjujejo pogoje, priznamo ugodnejšo obrestno mero, ki znaša najmanj 0,30 odstotne točke na leto v primerjavi z letno obrestno mero za enako financiranje brez sodelovanja EIB.

Sredstva EIB so namenska, z omejitvami financiranja določenih dejavnosti.

Več informacij dobite v naši najbližji poslovni enoti.