Zahtevana dokumentacija

Pravne osebe (d.d., d.o.o.)

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo predmeta financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji);
 • izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja;
 • kopija rednega izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca;
 • kopija kartona deponiranih podpisov, ki jo overi banka (transakcijski račun);
 • bilanca stanja in izkaz uspeha podjetja za zadnji dve leti poslovanja;
 • kopija potrdila o davčni registraciji;
 • kopija osebnega dokumenta direktorja oz. pooblaščene osebe za podpis pogodbe o financiranju.

Samostojni podjetniki (s.p.)

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo predmeta financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji);
 • izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja;
 • kopija priglasitvenega lista;
 • bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnji dve leti poslovanja;
 • bančni izpis o prometu na TRR za obdobje enega leta;
 • kopija potrdila o davčni registraciji (nezavezanci priložijo kopijo davčne številke);
 • kopija osebnega dokumenta.

Fizične osebe

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo predmeta financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji);
 • izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja;
 • kopija osebnega dokumenta;
 • davčna številka;
 • številka osebnega računa;
 • izjava o drugih mesečnih obveznostih iz naslova kredita oz. lizinga;
 • kopija plačilnih list za zadnje tri mesece ali bančni izpis o prometu na osebnem računu za zadnje tri mesece.

Kmetovalci (dodatna dokumentacija)

 • Bančni izpis o prometu na osebnem računu za obdobje enega leta;
 • kopija obvestila o višini katastrskega dohodka;
 • kopija potrdil o prihodkih od prodaje kmetijskih proizvodov;
 • podatki o premoženju se predložijo pozneje.